غرور | بلاگ

غرور

ساخت وبلاگ
ارسالی از دوست گلم مهلا خانم
ارسالی از دوست گلم مهلا خانم
" زندگی " سازِ دل است


تو نوازنده‌ٔ این سازی و بس


تو اگر شاد زنی شاد شوی


گرچه باشی چو قناری به قفس !!

شنبه ششم خرداد ۱۳۹۶ 17:13امیرعلی |


غرور...
ما را در سایت غرور دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت: 17:32

خاطره خوب

برﺍﯼ"ﺁﺩﻣﻬﺎ" ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ "خـﻮﺏ"ﺑﺴﺎﺯ.

 

ﺁﻧﻘــﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ "ﺧﻮﺏ" ﺑﺎﺵ

 

ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩ"ﮔﺬﺍﺷﺘـﯽ" ﻭ "ﺭﻓـﺘﯽ"....!!!!

 

ﺩﺭ"ﮐﻨﺞ ﻗﻠﺒﺸـﺎﻥ"ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

غرور...
ما را در سایت غرور دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت: 17:32

ثابت کردن دوست داشتن....
ثابت کردن دوست داشتن....

هر احمقی میتونه بهت بگه دوستت داره

 

ولی آدم‌هـای محــدودی میتـونن بهت ثابت ڪنن ڪه دوستت دارن...

یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۶ 20:46امیرعلی |


غرور...
ما را در سایت غرور دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت: 17:32

اصول زندگی

هرگز اشتباه نکن ....

 

اگر اشتباه کردی ... تکرار نکن

 

اگر تکرار کردی ... اعتراف نکن

 

اگر اعتراف کردی ... التماس نکن

 

اگر التماس کردی ... دیگر زندگی نکن

غرور...
ما را در سایت غرور دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت: 17:32

سه گروه را هرگز فراموش نكن:
سه گروه را هرگز فراموش نكن:

سه گروه را هرگز فراموش نكن:

 

آنها كه در شرایط دشوار كمكت كردند

 

آنها كه در شرایط دشوار رهایت كردند

 

آنها كه در شرایط دشوار قرارت دادند.

غرور...
ما را در سایت غرور دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت: 17:32

زندگی سخت نیست
زندگی سخت نیست

زندگی سخت نیست ٬ غم سختش میڪند...

 

دلها تنگ نیست ٬ انتظار تنگش میڪند...

 

عشق قشنگ است ٬ دروغ زشتش میڪند...

 

دل هیچڪس از سنگ نیست

 

" روزگـــــار سنگش میڪند..."

غرور...
ما را در سایت غرور دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت: 17:32

انسان دو نوع معلم دارد:

انسان دو نوع معلم دارد:

 

"آموزگار" و "روزگار"

 

هر چه با شیرینی از اولی نیاموزی،

 

دومی با تلخی به تو می آموزد...

غرور...
ما را در سایت غرور دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت: 17:32

حرف مردم
حرف مردم مانند موج دریاست   اگر در مقابلش بایستی خسته ات میڪند   و اگر با آن همراهی ڪنی غرقت میڪند!!     قرار نیست ڪه همه آدمها شما را درڪ ڪنند    و این اشڪالی ندارد.   آنها حق دارند نظر دهند و شما   ڪاملا حق دارید نظرات آنها رانادیده بگیرید.   پس هر حرفي ڪه باعث آزارتان میشود را نادیده بگیرید... غرور...
ما را در سایت غرور دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 39 تاريخ : سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت: 17:32

غرور

تنها غرور است که انسانیت را به باد میدهد.

 

ما از مشتی خاکیم وبه آن برمیگردیم

 

تا میتوانی دستی بگیر که  وقتی خاک شدی

 

خاکی پاک باشی و دستی تورا مشت کند وپای درختی بریزد.

غرور...
ما را در سایت غرور دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 54 تاريخ : سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت: 17:32

پشیمانی

انسانها زودپشیمان می شوند

 

گاه از گفته هایشان، گاه ازنگفته هایشان

 

اماسراغ ندارم کسی را که از"مهربانی" پشیمان شده باشد

 

خوشابه حال آنانکه خوب میدانند

"مهربانی"منطقی ترين گفت وگوی زندگیست

غرور...
ما را در سایت غرور دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت: 17:32